Transitievergoeding en groene tabel belasting

De transitievergoeding bij ontslag geldt als loon uit vroegere dienstbetrekking. Voor de inkomstenbelasting gebruikt de werkgever de groene tabel voor bijzondere beloningen. In de groene tabel is geen arbeidskorting opgenomen, omdat deze korting bedoeld is voor werkenden. Dit betekent dat werknemers over inkomen in de groene tabel meer belasting betalen. Kosten voor outplacement en andere inzetbaarheidkosten mogen van de transitievergoeding afgetrokken worden, maar alleen als de werknemer daarmee instemt. Deze kosten worden als loon beschouwd.

Meer informatie over transitievergoeding belasting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *