CHECKLIST INKOMSTENBELASTING 2022

Bescheiden t.b.v. aangifte inkomstenbelasting 2019:

 • Jaaropgaven werkgevers en/of uitkerende instanties;
 • Jaaropgaven hypothecaire geldleningen eigen woning;
 • Notarisafrekeningen aan- of verkoop eigen woning;
 • Laatste WOZ-beschikkingen per 1 januari 2019 (waardepeildatum);
 • Meest recente opgaaf pensioenfonds;
 • Polisbladen van kapitaalverzekeringen;
 • Polisbladen van lijfrenteverzekeringen;
 • Waardeopgaven van verzekeringsmaatschappijen m.b.t. uw kapitaals- en/of lijfrenteverzekeringen;
 • Saldi van spaarrekeningen en banktegoeden (ook die van uw minderjarige kinderen) per 01-01-2019 en 31-12-2019;
 • Waardeopgaven van effectendepots (ook die van uw minderjarige kinderen) per 01-01-2019 en 31-12-2019;
 • Schulden (ook die van uw minderjarige kinderen) per 01-01-2019 en 31-12-2019;
 • Geboortedata van uw kinderen die per 1 januari 2019 jonger dan 30 jaar zijn;
 • Kinderopvang: de rekeningen van erkende instellingen;
 • Buitengewone uitgaven: rekeningen van ziektekosten etc.;
 • Uitgaven levensonderhoud kind jonger dan 30 jaar;
 • Alimentatie ex-partner en/of onderhoudsverplichtingen kinderen;
 • Studiekosten of andere scholingsuitgaven;
 • Giften aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling;
 • Dividendbelasting ingehouden op dividenduitkeringen;
 • Voorlopige teruggaven/aanslagen voor het jaar 2019;
 • Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag 2019, huurtoeslag 2019 of zorgtoeslag 2019