Voor particulieren

Wij kunnen een groot aantal particulieren tot onze opdrachtgevers rekenen, want net als bedrijven hebben ook particulieren veel te winnen bij professioneel advies en begeleiding. Onze werkzaamheden lopen uiteen van de jaarlijkse aangifte tot en met advies ten aanzien van bijzondere privé zaken. Voor onze particuliere cliënten verzorgen wij de volgende zaken:

Berekening en verzorging aangifte van:

 • inkomstenbelasting
 • aanvraag voorlopige teruggaaf
 • schenkingsrechten
 • successierechten
 • zorgtoeslag
 • huurtoeslag
 • kinderopvangtoeslag

Begeleiding en advisering van:

 • beleggingszaken
 • aankoop eigen woning
 • boedelscheiding
 • andere bijzondere privé zaken

CHECKLIST INKOMSTENBELASTING 2019

Bescheiden t.b.v. aangifte inkomstenbelasting 2019:

 1. Jaaropgaven werkgevers en/of uitkerende instanties;
 2. Jaaropgaven hypothecaire geldleningen eigen woning;
 3. Notarisafrekeningen aan- of verkoop eigen woning;
 4. Laatste WOZ-beschikkingen per 1 januari 2019 (waardepeildatum);
 5. Meest recente opgaaf pensioenfonds;
 6. Polisbladen van kapitaalverzekeringen;
 7. Polisbladen van lijfrenteverzekeringen;
 8. Waardeopgaven van verzekeringsmaatschappijen m.b.t. uw kapitaals- en/of lijfrenteverzekeringen;
 9. Saldi van spaarrekeningen en banktegoeden (ook die van uw minderjarige kinderen) per 01-01-2019 en 31-12-2019;
 10. Waardeopgaven van effectendepots (ook die van uw minderjarige kinderen) per 01-01-2019 en 31-12-2019;
 11. Schulden (ook die van uw minderjarige kinderen) per 01-01-2019 en 31-12-2019;
 12. Geboortedata van uw kinderen die per 1 januari 2019 jonger dan 30 jaar zijn;
 13. Kinderopvang: de rekeningen van erkende instellingen;
 14. Buitengewone uitgaven: rekeningen van ziektekosten etc.;
 15. Uitgaven levensonderhoud kind jonger dan 30 jaar;
 16. Alimentatie ex-partner en/of onderhoudsverplichtingen kinderen;
 17. Studiekosten of andere scholingsuitgaven;
 18. Giften aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling;
 19. Dividendbelasting ingehouden op dividenduitkeringen;
 20. Voorlopige teruggaven/aanslagen voor het jaar 2019;
 21. Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag 2019, huurtoeslag 2019 of zorgtoeslag 2019