UBO Register

Hoe nu verder met het UBO-register?

Het is frappant, dat het HvJEU beslist heeft, dat de Europese wetgever zelf regels in het leven geroepen heeft, waarmee inbreuk gemaakt wordt op de grondrechten in het Handvest – en waarschijnlijk ook de AVG. De nationale regelgeving ter uitvoering van de gewijzigde anti-witwasrichtlijn is daarmee ook een inbreuk op deze grondrechten en de publicatie van de gegevens van UBO’s in de ingestelde registers ook.

Dat is nogal wat. Dat betekent dat de Europese wetgever de plank flink mis geslagen heeft en bovendien nationale wetgevers en uitvoeringsorganisaties zoals de KvK – en een groot aantal betrokkenen (UBO’s en bedrijven) heeft opgezadeld met een enorme belasting, die neerkomt op een regelrechte inbreuk op onze rechten op privacy.

Opschorting verstrekking gegevens Nederlandse UBO-register

Minister Kaag (Financiën) heeft per direct de informatieverstrekking uit het UBO-register ‘tijdelijk’ opgeschort (zie Accountancy van Morgen 25 november 2022, verwijzend naar de Kamerbrief van de Minister van 22 november 2022).

Mogelijk zal ook op Europees niveau de gewijzigde anti-witwasrichtlijn eens goed moeten worden bekeken. Aanpassingen daarin zullen dan ook weer op nationaal niveau geïmplementeerd moeten worden.

MdV, 30-11-2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *